Month: November 2017

Munjaneya Manju Song Lyrics

Munjaneya Manju Song Lyrics: Munjaneya Manju is a 1993 Kannada movie, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna,┬áRajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was the music label of

Kaalada Kaiyolage Lyrics

Kaalada Kaiyolage Lyrics: Kaalada Kaiyolage is a song from 1993 Kannada movie Munjaneya Manju, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna Rajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was

Jeevana SaRiGaMa Lyrics

Jeevana SaRiGaMa Lyrics: Jeevana SaRiGaMa is a song from 1993 Kannada movie Munjaneya Manju, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna Rajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was

Munjaneya Manju Lyrics

Munjaneya Manju Lyrics: Munjaneya Manju is a song from 1993 Kannada movie Munjaneya Manju, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna Rajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was

Dumbi Dumbi Lyrics

Dumbi Dumbi Lyrics: Dumbi Dumbi is a song from 1993 Kannada movie Munjaneya Manju, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna, Rajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was

Kopana Madana Lyrics

Kopana Madana Lyrics: Kopana Madana is a song from 1993 Kannada movie Munjaneya Manju, directed by P. H. Vishwanath. This movie is based on Eechanooru Jayalakshmi’s novel of the same name. Munjaneya Manju features Ambareesh, Sudharani, Tara, Ramesh Bhat, Avinash, K. S. Ashwath, Tennis Krishna, Honnavalli Krishna Rajendra Singh, Ashalatha and others. Lahari Music was

Baa Nalle Madhuchandrake Song Lyrics

Baa Nalle Madhuchandrake Song Lyrics: Baa Nalle Madhuchandrake is a 1993 Kannada movie, directed by Nagathihalli Chandrashekar and based on the novel of same name written by him. Baa Nalle Madhuchandrake features K. Shivram, Nandini Singh Prakash Rai, Sundar Raj, Karibasavaiah, Tennis Krishna, Nagathihalli Chandrashekar, Padma Kumata, H. G. Dattatreya, Ashok Rao and others. Lahari

Bandaalo Bandaalo Lyrics

Bandaalo Bandaalo Lyrics: Bandaalo Bandaalo Binkada Singari is a famous song from 1993 Kannada movie Baa Nalle Madhuchandrake, directed by Nagathihalli Chandrashekar and based on the novel of same name written by him. Baa Nalle Madhuchandrake features K. Shivram, Nandini Singh Prakash Rai, Sundar Raj, Karibasavaiah, Tennis Krishna, Nagathihalli Chandrashekar, Padma Kumata, H. G. Dattatreya,

Oho Himalaya

Oho Himalaya Lyrics: Oho Himalaya is a song from 1993 Kannada movie Baa Nalle Madhuchandrake, directed by Nagathihalli Chandrashekar and based on the novel of same name written by him. Baa Nalle Madhuchandrake features K. Shivram, Nandini Singh Prakash Rai, Sundar Raj, Karibasavaiah, Tennis Krishna, Nagathihalli Chandrashekar, Padma Kumata, H. G. Dattatreya, Ashok Rao and

Baa Nalle Baa Nalle Lyrics

Baa Nalle Baa Nalle Lyrics: Baa Nalle Baa Nalle is a song from 1993 Kannada movie Baa Nalle Madhuchandrake, directed by Nagathihalli Chandrashekar and based on the novel of same name written by him. Baa Nalle Madhuchandrake features K. Shivram, Nandini Singh Prakash Rai, Sundar Raj, Karibasavaiah, Tennis Krishna, Nagathihalli Chandrashekar, Padma Kumata, H. G.