Tag: R. N. Jayagopal

Appaji [1996] Kannada Songs Lyrics

Appaji [1996] Kannada Songs Lyrics: Appaji is a Kannada movie, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha Vishnuvardhan, Aamani, Pankaj Dheer, Sharanya, Krishne Gowda,

Gharshane Gharshane Lyrics | Appaji

Gharshane Gharshane Lyrics | Appaji: Gharshane Gharshane is a Kannada song from the movie Appaji, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha Vishnuvardhan, Aamani,

Baanu Yello Kaanenu Lyrics | Appaji

Baanu Yello Kaanenu Lyrics | Appaji: Baanu Yello Kaanenu is a Kannada song from the movie Appaji, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha

Yaava Deva Shilpi Lyrics | Appaji

Yaava Deva Shilpi Lyrics | Appaji: Yaava Deva Shilpi is a Kannada song from the movie Appaji, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha

Yene Kannadathi Lyrics | Appaji

Yene Kannadathi Lyrics | Appaji: Yene Kannadathi is a Kannada song from the movie Appaji, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha Vishnuvardhan, Aamani,

Balu Dambada Jambada Lyrics | Appaji

Balu Dambada Jambada Lyrics | Appaji: Balu Dambada Jambada is a Kannada song from the movie Appaji, directed by by D. Rajendra Babu and written by K. V. Vijayendra Prasad. The film was produced by H. S. Janakiram and C. S. Manju under Surya International banner. The film was released in 1996 starring Sahasa Simha

Hrudaya Sangama Songs Lyrics

Hrudaya Sangama Songs Lyrics: Gandhada Nerigyole is a song from the 1972 Kannada movie Hrudaya Sangama, directed by Rashi Brothers and written by H. N. Muddukrishna. The film was produced by Muddukrishna H N, Jayasimha H N, Maruthi H N under the banner MJM Productions. Hrudaya Sangama features Rajkumar, Bharathi, Balakrishna, K. S. Ashwath, Loknath,

Nee Thanda Kaanike Lyrics | Hrudaya Sangama

Nee Thanda Kaanike Lyrics | Hrudaya Sangama: Nee Thanda Kaanike is a song from the 1972 Kannada movie Hrudaya Sangama, directed by Rashi Brothers and written by H. N. Muddukrishna. The film was produced by Muddukrishna H N, Jayasimha H N, Maruthi H N under the banner MJM Productions. Hrudaya Sangama features Rajkumar, Bharathi, Balakrishna,

Hrudaya Pallavi Songs Lyrics

Hrudaya Pallavi Songs Lyrics: Ramanama Payasakke is a Kannada song from the movie Hrudaya Pallavi, directed by R. N. Jayagopal and released in 1987. The film was produced by Kurunji Shivaram and Smt Jaya Shivaram under the banner Sri Jai Santhoshi Films International. Hrudaya Pallavi stars Srinath, Geetha, Ramakrishna, Pavithra, Charanraj, R. N. Sudarshan, Dinesh,

Ramanama Payasakke Lyrics | Hrudaya Pallavi

Ramanama Payasakke Lyrics | Hrudaya Pallavi: Ramanama Payasakke is a Kannada song from the movie Hrudaya Pallavi, directed by R. N. Jayagopal and released in 1987. The film was produced by Kurunji Shivaram and Smt Jaya Shivaram under the banner Sri Jai Santhoshi Films International. Hrudaya Pallavi stars Srinath, Geetha, Ramakrishna, Pavithra, Charanraj, R. N.