Sri Venkateswara Stotram Lyrics | Kamala Kucha Choochuka

Sri Venkateswara Stotram Lyrics | Kamala Kucha Choochuka: Sri Venkateswara Stotram [Kamala Kucha Choochuka Kumkumatho] is popular devotional hymn about Lord Venkateswara, Sri Prathivadhi Bhayankaram Annan.

Lord Venkateshwara also known as Srinivasa, Balaji, Govinda, is a form of the Hindu god Vishnu. Venkateswara is the presiding deity of Tirumala Venkateswara Temple located in Tirupati temple.

Sri Prathivadhi Bhayankaram Annan, born Hasthigirinathar Annan in the year 1361, he was one of the prominent disciples of Kumara Nayanacharyas, belonged to a distinguished line of “Acharya Purusas”, amassing followers. He composed many hymns including Venkateshwara Suprabhatham, Venkatesha Stotram, Venkateha Prapatti and Venkateha Mangalaaasaasanam are recited daily at the Tirumala Venkateswara Temple at Tirupathi.

Reciting this stotram is believed to invoke the divine blessings of Lord Venkateswara. By chanting the stotram with devotion and sincerity, individuals seek the divine grace of Lord Venkateswara and are bestowed with His blessings in various aspects of life.

Govinda Namavali Lyrics in EnglishSri Venkateswara Stotram Lyrics | Kamala Kucha Choochuka

Genre: Devotional
Lord: Sri Venkateshwara
Composer: Prathivadhi Bhayankaram Annan
Music: Traditional
Singers: Various

Check out ‘Sri Venkateswara Stotram Lyrics’ here..

Kamala Kucha Choochuka Kumkumatho
Niyatharuni Thaathula Neela Thano
Kamalayatha Lochana Loka Pathe
Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe

Sa Chaturmukha Shanmukha Panchamukha
Pramukhakhila Daivatha Mouli Mane
Saranagatha Vathsala Sara Nidhe
Paripalaya Maam Vrusha Shaila Pathe

Athivelathaya Thava Durvishahai
Anuvela Kruthai Aparadha Sathai
Bharitham Thwaritham Vrusha Shaila Pathe
Parayaa Krupayaa Pari Pahi Hare

Adhi Venkata Shailamudharamathe
Janathabhi Mathaadhika Dhana Rathaath
Para Devathaya Gathi Thaan Nigamai
Kamala Dayithaan Param Kaaye

Kalavenuravasa Gopavadhoo
Sathakoti Vruthaath Smarakoti Samath
Prathi Vallavikabhimadath Sukhadath
Vasudeva Suthaan Na Param Kallaye

Abhirama Gunakara Dasarathe
Jagadeka Dhanurdhara Dheeramathe
Raghu Nayaka Rama Ramesa Vibho
Varadho Bhava Deva Dayajaladhe

Avaneethanaya Kamaneeya Karam
Rajanikara Charu Mukhambhuruham
Rajanichara Raja Thamo Mihiram
Mahaneeyam Aham Raghrama Maye

Sumukham Suhrudham Sulabham Sukhadham
Savanujam Cha Sukhayam Amogha Saram
Apahaya Raghudwaham Anyam Aham
Na Kathanchana Kanchana Jaathu Bhaje

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha
Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesa Praseedha Praseedha
Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha

Aham Dhooradasthe Padambhoja Yugma
Pranamechaya Agathya Sevam Karomi
Sakruth Sevaya Nithya Seva Balam Thwam
Prayacha Praycha Prabho Venkatesa

Agnaninam Maya Doshan
Aseshan Vihithan Hare
Kshamasva Thwam Kshamasva Thwam
Sesha Shail Shika Mane

Comments

comments