Tag: Sose Tanda Soubhagya

Sose Tanda Soubhagya Songs Lyrics

Sose Tanda Soubhagya Songs Lyrics: Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya] is a 1977 Kannada film, directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G. Hublikar, B. H. Chandannavar, Surendra Ingale banner Bhuvaneshwari Arts

Ravivarmana Kunchada Kale Lyrics

Ravivarmana Kunchada Kale Lyrics: Ravivarmana Kunchada Kale is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G. Hublikar, B. H. Chandannavar,

O Henne Nillu Nillu Lyrics

O Henne Nillu Nillu Lyrics: O Henne Nillu Nillu is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G. Hublikar, B.

Saaku Ennuvane Saahukaaranu Lyrics

Saaku Ennuvane Saahukaaranu Lyrics: Saaku Ennuvane Saahukaaranu is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G. Hublikar, B. H. Chandannavar,

Dhesha Dheshadolage Namma Desha Chanda Lyrics

Dhesha Dheshadolage Namma Desha Chanda Lyrics: Dhesha Dheshadolage Namma Desha Chanda is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G.

Atthige Thangi Ninna Aata Lyrics

Atthige Thangi Ninna Aata Lyrics: Atthige Thangi Ninna Aata is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G. Hublikar, B.

Yeke Avasaravu Helu Karavanu Hidiyade Lyrics

Yeke Avasaravu Helu Karavanu Hidiyade Lyrics: Yeke Avasaravu Helu Karavanu Hidiyade is a song from the 1977 Kannada film, Sose Tanda Soubhagya [Sose Thanda Sowbhagya], directed by A. V. Sheshagiri Rao. The film was written by P. B. Duttaragi based on Kannada Drama ‘Chikka Sose’. This film was produced by S. D. Ankalagi, M. G.