Brahma Murari Surarchitha Lingam Lyrics | Lingashtakam

Brahma Murari Surarchitha Lingam Lyrics | Lingashtakam: Brahma Murari Surarchitha Lingam is very famous devotional hymn also known as Lingashtakam consisting of eight phrases in praise of Lord Shiva. It is believed that Sri Adi Shankaracharya wrote this Lingashtakam.

Brahma Murari Surarchitha Lingam Lyrics LingashtakamBrahma Murari Surarchitha Lingam Lyrics

Genre: Devotional
Lord: Shiva
Language: Sanskrit
Lyrics: Sri Adi Shankaracharya
Singer: Various

Check out the Lingashtakam hymn here..

Brahma Murari Surarchitha Lingam
Nirmala Bhashitha Shobhitha Lingam
Janmaja Dukkha Vinaashaka Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravararchita Lingam
Kaamadaham, Karunakara Lingam
Raavana Darpa Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandhi Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vanditha Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Kanaka Mahamani Bhushita Lingam
Pani Pathi Veshtitha Shobhita Lingam
Daksha Suyajna Vinaashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Hara Sushobhitha Lingam
Sanchita Paapa Vinaashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Deva Ganarchitha Sevitha Lingam
Bhavair Bhakthi Dhiravacha Lingam
Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Ashta Dalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Karana Lingam
Ashta Daridra Vinashana Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Pujitha Lingam
Suravana Pushpa Sadaarchitha Lingam
Paraatparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam
Yath Pateth Shivasannidhu
Shivaloka Mavaapnothi
Shivena Saha Modatheh

Lets try to understand Brahma Murari Surarchitha Lingam Lyrics | Lingashtakam

The Lingam, Which Is Adored By Lord Brahma, Lord Vishnu And The Gods
The Lingam, Which Is Pure, Shining, And Well Adorned
And The Lingam, Which Destroys The Sorrows Associated With Birth And Life
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshipped By The Gods And The Sages
The Lingam, Which Burns The Desires, Which Is Benevolent
And The Lingam, Which Destroyed The Pride Of Ravana
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Smeared With Fragrant Pastes,
The Lingam, Which Is Reason For Elevating Ones Intelligence And Knowledge
And The Lingam, Which Is Worshipped By The Siddhas, Devas And The Asuras.
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Decorated With Gold And Gems,
The Lingam, Which Is Adorned With The Best Of The Serpents Wrapped Around It,
And The Lingam, Which Destroyed The Grand Sacrifice (Yajna) Of Daksha.
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Anointed With Saffron [Kumkuma] And Sandal Paste [Chandana]
The Lingam, Which Is Beautifully Decorated With Garlands Of Lotuses,
And The Lingam, Which Destroys The Accumulated Sins
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshiped And Served By The Group Of Devas
With True Emotion And Devotion
And The Lingam, Which Has The Splendor Of Million Suns.
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Surrounded By Eight Petaled Flowers
The Lingam, Which Is The Cause Behind All Creation
And The Lingam, Which Destroys The Eight Poverties
I Bow Before That Sadashiva Lingam

The Lingam, Which Is Worshiped By The Preceptor Of Gods And The Best Of The Gods,
The Lingam, Which Is Always Worshiped By The Flowers From The Celestial Garden,
The Lingam, Which Is Superior Than The Best And Which Is The Greatest.
I Bow Before That Sadashiva Lingam

Whoever Recites This Lingasthakam
Will Attain The Abode Of Shiva And Enjoy His Bliss

Comments

comments