Kalabhairava Ashtakam Lyrics | Deva Raja Sevya Mana

Kalabhairava Ashtakam Lyrics | Deva Raja Sevya Mana: Kalabhairava Ashtakam [Deva Raja Sevya Mana] is a devotional hymn composed by Sri Adi Shankaracharya in the form ashtakam consisting of eight phrases in praise of Lord Shiva.

Sri Kalabhairava Ashtakam is a very musical prayer of Lord Kalabhairava. Kalabhairava Astakam is recited by the priests of the Kalabhairava Temples.

Bhairava or Kala Bhairava is a deity worshiped by Hindus and Buddhists. In Shaivism, he is a avatar of Lord Shiva associated with annihilation. Kalabhairava is also regarded as the guardian of Lord Shiva Temples and the Devatha of the Lord Rahu [Navagraha Planet].

Sri Adi Shankaracharya was an Indian philosopher and theologian who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. Shankaracharya traveled across the India to propagate his philosophy through discourses and debates with other thinkers.

Sojugada Soodum Malliye - Sojugada Sooju Mallige Tamil VersionKalabhairava Ashtakam Lyrics

Genre: Devotional
Lord: Shiva
Language: Sanskrit
Lyrics: Sri Adi Shankaracharya
Singer: Various

Check out ‘Kalabhairava Ashtakam Lyrics’ here..

Deva Raja Sevya Mana Pavangri Pankajam
Vyala Yagna Suthra Mindu Shekaram Krupakaram
Naradadhi Yogi Vrundha Vandhitham Digambaram
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Bhanu Koti Bhaswaram Bhavabdhi Tharakam Param
Neelakanda Meepsidartha Dayakam Trilochanam
Kalakala Mambujaksha Maksha Soola Maksharam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Soola Tanga Pasa Danda Pani Madhi Karanam
Syama Kaya Madhi Devamaksharam Niramayam
Bheema Vikramam Prabhum Vichithra Thandava Priyam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Bhukthi Mukthi Dayakam Prasashtha Charu Vigraham
Bhaktha Vatsalam Shivam* Samastha Loka Vigraham
Vinikwanan Manogna Hema Kinkini Lasath Kateem
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Dharma Sethu Palakam Thwa Dharma Marga Nasakam
Karma Pasa Mochakam Susharma Dayakam Vibhum
Swarna Varna Sesha Pasa Shobithanga Mandalam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Rathna Padukha Prabhabhirama Padayugmakam
Nithyamadwidheeyamishta Daivatham Niranjanam
Mrutyu Darpa Nasanam Karaladamshtra Mokshanam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Attahasa Binna Padma Janda Kosa Santhatheem
Drushti Pada Nashta Papa Jala Mugra Sasanam
Ashtasidhi Dayakam Kapala Malikadaram
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Bhootha Sanga Nayakam Vishala Keerthi Dayakam
Kasi Vasa Loka Punya Papa Shodhakam Vibum
Neethi Marga Kovidham Purathanam Jagatpathim
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje

Kalabhairavashtakam Patanthi Yea Manoharam
Jnana Mukthi Sadhanam Vichithra Punya Vardhanam
Soka Moha Dainya Lopa Kopa Thapa Nasanam
Thea Prayanthi Kalabhairavangri Saniidhim Druvam

Comments

comments