Tag: Avane Nanna Ganda

Hasiru Gaajina Balegale Lyrics

Hasiru Gaajina Balegale Lyrics: Hasiru Gaajina Balegale is a song from the 1989 Kannada movie Avane Nanna Ganda, directed by S. Umesh and K. Prabhakar. The film was produced by K. Prabhakar under the banner by Vijay Films. Avane Nanna Ganda features Kashinath, Sudharani, M. P. Shankar, Vanitha Vasu, Anjali Sudhakar, Doddanna, Sihi Kahi Chandru,

Vichara Hudugiyadadare Lyrics

Vichara Hudugiyadadare Lyrics: Vichara Hudugiyadadare is a song from the 1989 Kannada movie Avane Nanna Ganda, directed by S. Umesh and K. Prabhakar. The film was produced by K. Prabhakar under the banner by Vijay Films. Avane Nanna Ganda features Kashinath, Sudharani, M. P. Shankar, Vanitha Vasu, Anjali Sudhakar, Doddanna, Sihi Kahi Chandru, Mysore Lokesh,

Kaliyuga Manmathadasa Lyrics

Kaliyuga Manmathadasa Lyrics: Kaliyuga Manmathadasa is a song from the 1989 Kannada movie Avane Nanna Ganda, directed by S. Umesh and K. Prabhakar. The film was produced by K. Prabhakar under the banner by Vijay Films. Avane Nanna Ganda features Kashinath, Sudharani, M. P. Shankar, Vanitha Vasu, Anjali Sudhakar, Doddanna, Sihi Kahi Chandru, Mysore Lokesh,