Tag: H. G. Dattatreya

Chinnari Mutha Songs Lyrics

Chinnari Mutha Songs Lyrics: Chinnari Mutha is a 1993 Kannada Movie, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj and others. Akash Audio was the music

Ondu Eradu Mooru Lyrics

Ondu Eradu Mooru Lyrics: Ondu Eradu Mooru is a song from 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj and others.

Chinnari Mutha Hakthidda Lyrics

Chinnari Mutha Hakthidda Lyrics: Chinnari Mutha Hakthidda is a famous and evergreen song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu

Eshtond Jana Illi Yaaru Lyrics

Eshtond Jana Illi Yaaru Lyrics: Eshtond Jana Illi Yaaru is a famous song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master

Chandra Ninge Karune Irli Lyrics

Chandra Ninge Karune Irli Lyrics: Chandra Ninge Karune Irli is a song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj

Halli Mukka Muthu Lyrics

Halli Mukka Muthu Lyrics: Halli Mukka Muthu is an evergreen song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj

Myale Kaavu Kondaav Lyrics

Myale Kaavu Kondaav Lyrics: Myale Kaavu Kondaav is a song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Mutha, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj and

Maarisha Maarisha Lyrics

Maarisha Maarisha Lyrics: Maarisha Maarisha Vruksha Kanye is a song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master Yashu Raj and

Naavu Irruvaaga Ningenu Lyrics

Naavu Irruvaaga Ningenu Lyrics: Naavu Irruvaaga Ningenu Chinthe is a famous and evergreen song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar,

Rekke Iddare Saake Lyrics

Rekke Iddare Saake Lyrics: Rekke Iddare Saake is a famous and evergreen song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master

Mannalli Biddonu Lyrics

Mannalli Biddonu Lyrics: Mannalli Biddonu Mugilalli Eddanu is a very famous and evergreen song from a 1993 Kannada Movie Chinnari Muththa, Directed by T. S. Nagabharana and produced by Nagini Bharana, Saroja, G. Nandakumar. Chinnari Muththa features H. G. Dattatreya, Master Vijay Raghavendra, Avinash, Krishne Gowda, Ashok Badaradinni, Jayaram, K. S. Sridhar, Master Pavan Kumar, Master