Tag: Sri Durgai Chithar

Mangala Roopini Lyrics | Dhukka Nivarana Ashtakam | Kamakshi Ashtakam

Mangala Roopini Lyrics | Dhukka Nivarana Ashtakam | Kamakshi Ashtakam: Mangala Roopini Mathiyani Soolini is a Tamil devotional song, also called as Dhukka Nivarana Ashtakam or Kamakshi Ashtakam. This is about Goddess Kamakshi. This stotram was composed by Sri Durgai Chithar [Durgai Siddhar swamigal]. Sri Durgai Siddhar Swamigal is a Siddar or saint from Tamil

Vazhvu Aanaval Durga Lyrics | Rahu Kala Durga Ashtakam

Vazhvu Aanaval Durga Lyrics | Rahu Kala Durga Ashtakam: Vazhvu Aanaval Durga is famous devotional song also known as Rahu Kala Durga Ashtakam or Rahu Kala Durga Stotram. This stotram was composed by Sri Durgai Chithar [Durgai Siddhar swamigal]. Sri Durgai Siddhar Swamigal is a Siddar or saint from Tamil Nadu, who has his jeeva