Tag: Devatha Manushya

Hrudayadali Idenidu Nadiyondu Lyrics

Hrudayadali Idenidu Nadiyondu Lyrics: Hrudayadali Idenidu Nadiyondu is a song from the 1988 Kannada film Devatha Manushya, written and directed by Singeetham Srinivasa Rao. The film was produced by Smt Parvathamma Rajkumar under the banner Poornima Enterprises. The film features Dr. Rajkumar, Geetha, Sudharani, K. S. Ashwath, Balakrishna, Kanchana, Hema Choudhary, Shivaram, Sundar Krishna Urs,

Ninnantha Appa Illa Lyrics

Ninnantha Appa Illa Lyrics: Ninnantha Appa Illa is a song from the 1988 Kannada film Devatha Manushya, written and directed by Singeetham Srinivasa Rao. The film was produced by Smt Parvathamma Rajkumar under the banner Poornima Enterprises. The film features Dr. Rajkumar, Geetha, Sudharani, K. S. Ashwath, Balakrishna, Kanchana, Hema Choudhary, Shivaram, Sundar Krishna Urs,

Haalallaadaru Haaku Neeralladaru Haaku Lyrics

Haalallaadaru Haaku Neeralladaru Haaku Lyrics: Haalallaadaru Haaku Neeralladaru Haaku is a song from the 1988 Kannada film Devatha Manushya, written and directed by Singeetham Srinivasa Rao. The film was produced by Parvathamma Rajkumar under the banner Poornima Enterprises. The film features Dr. Rajkumar, Geetha, Sudharani, K. S. Ashwath, Balakrishna, Kanchana, Hema Choudhary, Shivaram, Sundar Krishna

Ee Sogasaada Sanje Lyrics

Ee Sogasaada Sanje Lyrics: Ee Sogasaada Sanje is a song from the 1988 Kannada film Devatha Manushya, written and directed by Singeetham Srinivasa Rao. The film was produced by Smt Parvathamma Rajkumar under the banner Poornima Enterprises. The film features Dr. Rajkumar, Geetha, Sudharani, K. S. Ashwath, Balakrishna, Kanchana, Hema Choudhary, Shivaram, Sundar Krishna Urs,