Tag: Kirathaka

Kirathaka Song Lyrics

Kirathaka Song Lyrics: Kirathaka is a 2011 Kannada movie, directed by Pradeep Raj. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani, directed by A. Sarkunam in his directorial debut featuring Vimal and Oviya. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh

Kendaavare Hoove Lyrics

Kendaavare Hoove Lyrics: Kendaavare Hoove is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani, directed by A. Sarkunam

Damma Damma Dama Dama Lyrics

Damma Damma Dama Dama Lyrics: Damma Damma Dama Dama is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani,

Yaaravvi Ee Cheluvi Lyrics

Yaaravvi Ee Cheluvi Lyrics: Yaaravvi Ee Cheluvi is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani, directed by

Dubai Thorsu Thorsu Nange Lyrics

Dubai Thorsu Thorsu Nange Lyrics: Dubai Thorsu Thorsu Nange is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani,

Oore Nidire Kavida Vele Lyrics

Oore Nidire Kavida Vele Lyrics: Oore Nidire Kavida Vele is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani,

Danaku Dana Danaku Dana Lyrics

Danaku Dana Danaku Dana Lyrics: Danaku Dana Danaku Dana is a song from the 2011 Kannada Movie Kirathaka [Kiraathaka], directed by Pradeep Raj. Kirathaka features Yash, Oviya, T. S. Nagabharana, Tara, Kashi, Daniel Balaji, Sanketh Kashi, Mysore Chikkanna, Rangatheja, Rahul Raj, Rakesh and others. This film was a remake of the 2010 Tamil film Kalavani,