Tag: Rajmohan

Nammornaag Naanobne Jaana Lyrics | Nanjunda

Nammornaag Naanobne Jaana Lyrics | Nanjunda: Nammornaag Naanobne Jaana is a Kannada song from the 1992 movie Nanjunda, directed by S. Narayan and story by M. Leelavathi who is the producer of this film. Nanjunda features Vinod Raj, M Leelavathi, Sumathi, Malathi, B V Kumar, K. Hirannaiah, Pushpa Kollalirao, Sharmili, Prakash, Akash, Raju, Venkatesh, Kitty,

Sontava Hidibyada Lyrics | Nanjunda

Sontava Hidibyada Lyrics | Nanjunda: Sontava Hidibyada is a Kannada song from the 1992 movie Nanjunda, directed by S. Narayan and story by M. Leelavathi who is the producer of this film. Nanjunda features Vinod Raj, M Leelavathi, Sumathi, Malathi, B V Kumar, K. Hirannaiah, Pushpa Kollalirao, Sharmili, Prakash, Akash, Raju, Venkatesh, Kitty, Gopi, Ramesh,

Naguthaithe Daiva Alli Lyrics | Nanjunda

Naguthaithe Daiva Alli Lyrics | Nanjunda: Naguthaithe Daiva Alli is a Kannada song from the 1992 movie Nanjunda, directed by S. Narayan and story by M. Leelavathi who is the producer of this film. Nanjunda features Vinod Raj, M Leelavathi, Sumathi, Malathi, B V Kumar, K. Hirannaiah, Pushpa Kollalirao, Sharmili, Prakash, Akash, Raju, Venkatesh, Kitty,

Prema Daivagala Veda Lyrics | Nanjunda

Prema Daivagala Veda Lyrics | Nanjunda: Prema Daivagala Veda is a Kannada song from the 1992 movie Nanjunda, directed by S. Narayan and story by M. Leelavathi who is the producer of this film. Nanjunda features Vinod Raj, M Leelavathi, Sumathi, Malathi, B V Kumar, K. Hirannaiah, Pushpa Kollalirao, Sharmili, Prakash, Akash, Raju, Venkatesh, Kitty,

Kaaduthaithe Beduthaithe Lyrics | Nanjunda

Kaaduthaithe Beduthaithe Lyrics | Nanjunda: Kaaduthaithe Beduthaithe is a Kannada song from the 1992 movie Nanjunda, directed by S. Narayan and story by M. Leelavathi who is the producer of this film. Nanjunda features Vinod Raj, M Leelavathi, Sumathi, Malathi, B V Kumar, K. Hirannaiah, Pushpa Kollalirao, Sharmili, Prakash, Akash, Raju, Venkatesh, Kitty, Gopi, Ramesh,